Érzelmi intelligencia fejlesztés

kamaszoknak, fiataloknak

Sokáig az IQ-t tartották a siker szempontjából lényegesnek, de egyre nagyobb hangsúlyt kap az EQ - megérdemelten! A kreatív pszichológia sorozat legújabb tagja az EQ tréning: az érzelmi intelligencia fejlesztésének gyakorlatorientált és kreatív módja!

Érzelmi intel­li­gen­ci­ára szük­sé­günk lehet egy vizsgahelyzetben, állásinterjún, egy családi-, vagy pár­kap­cso­lati konf­lik­tus keze­lé­se­kor, tár­sas össze­jö­ve­te­le­ken, de akkor is jól jön, ha egyedül vagyunk és saját érzéseinkkel, problémáinkkal kell szembe néznünk.

Valóban létezik egy ilyen univerzális csodaképesség, ami minden helyzetben segít, ami minden problémára megoldást jelent? Az EQ - érzelmi intelligencia - valójában nem egy képesség, hanem képességek és készségek sokasága, gyakorlatilag az összes fontos érzelmi, mentális alapkompetenciát tartalmazza! Melyek ezek?

I. Személyes kompetenciák

 • Éntudatosság: az éntudatosság saját érzelmeink, érzelmi állapotunk felismerésének készsége, valamint az érzelmeink és a gondolataink, illetve viselkedésünk közti kapcsolat megértése. Az éntudatosság része az önismeret és az önbizalom is.
 • Önszabályozás: Az érzelmek felismerésén túl azok kezelésére is képesnek kell lenni ahhoz, hogy érzelmeink segítsék és ne akadályozzák céljaink megvalósítását, vagy épp kapcsolatainkat. Az önszabályozás körébe tartozik a lelkiismeretesség és a késleltetés képessége is.
 • Motiváció: Motiváció azon belső, mély indítékok mozgósításának képessége, melyek segítik céljaink megvalósítását, illetve kitartóvá tesznek, ha akadályokba ütközünk.

II. Szociális kompetenciák

 • Empátia: Az empátia annak átélése, hogy mit éreznek mások, perspektíváik átvételére való készség, s a legkülönbözőbb emberekkel való érintkezésre és egybehangolódásra való hajlandóság.
 • Társas készségek: Olyan készségek, amelyek lehetővé teszik, hogy másokból az általunk kívánt reakciót váltsuk ki. Ide tartozik a kommunikáció és a hatékony konfliktuskezelés.

Ami jó hír, hogy amíg az IQ viszonylag stabil, addig az EQ fejleszthető még felnőtt korban is!

A kreatív pszichológia módszereire építő gyakorlatsor elsősorban fiataloknak (14-24 év) készült. Olyan könnyű és érdekes feladatokat tartalmaz, melyek játékosan vezetnek végig komoly területeken, és amelyek az érzelmi intelligencia teljes spektrumát áttekintik. A mélyebb önismeret mellett olyan készségeket és technikákat tanulhatnak meg a fiatalok, melyeket a későbbiek során az életük számos területén alkalmazhatnak, akár munkájuk, akár magánéletük terén. Bár a gyakorlatokat otthon, egyedül lehet kipróbálni, fontos, hogy ezen gyakorlatok tapasztalatait, élményeit feldolgozzuk személyes beszélgetés keretében. A tapasztalatok szerint a heti találkozó a legeredményesebb a módszeres haladás érdekében.

Az érzelmi intellegiencia fejlesztésének hatására - a tapasztalatok szerint - a következő változások történnek:

 • nő a magabiztosság és önértékelés
 • javul az önismeret, célok, vágyak kidolgozottabbá válnak
 • érzelmi stabilitás javul - kevesebb a szorongás és lehangoltság
 • indulatok kezelése javul
 • kitartás képessége nő
 • megküzdési képességek változatos formái jelennek meg
 • konfliktuskezelési képesség fejlődik 
 • társas helyzetekben nagyobb nyitottság és asszertivitás tapasztalható
 • javul az önkifejezés képessége és vágya

Érzelmi intelligencia fejlesztés: 7000 Ft (50 perc)