A siker pszichológiája

2019.12.28

Sokáig azt gondolták, hogy a magas IQ a siker titka. A vizsgálatok szerint azonban nem az IQ az, ami jelentősen megkülönbözteti a sikeres embereket a kevésbé sikeresektől, hanem az EQ, az érzelmi intelligencia!

Érzelmi intel­li­gen­ci­ára szük­sé­günk lehet egy vizsgahelyzetben, állásinterjún, egy családi-, vagy pár­kap­cso­lati konf­lik­tus keze­lé­se­kor, tár­sas össze­jö­ve­te­le­ken, de akkor is jól jön, ha egyedül vagyunk és saját érzéseinkkel, problémáinkkal kell szembe néznünk.

VALÓBAN LÉTEZIK EGY ILYEN UNIVERZÁLIS CSODAKÉPESSÉG, AMI MINDEN HELYZETBEN SEGÍT, AMI MINDEN PROBLÉMÁRA MEGOLDÁST JELENT, VAGY AZ EQ CSAK EGY MARKETINGFOGÁS?

Az EQ nem pusztán marketingfogás és nem is csodaképesség! Az EQ valójában nem egy képesség, hanem képességek és készségek sokasága, gyakorlatilag az összes fontos érzelmi, mentális alapkompetenciát tartalmazza! Az EQ, az "érzelmi intelligencia" definíció szerint azt jelenti, hogy képesek vagyunk a magunk és mások érzéseit felismerni, önmagunkat motiválni, az érzelmeinkkel magunkban és emberi viszonylatainkban megfelelően bánni.

IQ és EQ

Az érzelmi intelligencia - ahogy már a definíciójából is látszik - összetett képesség, különbözik az "értelmi képességtől", vagy intelligenciától; sok szempontból kiegészíti azt. Az értelmi és érzelmi intelligencia az agy különböző területeinek tevékenységét tükrözi. Az intellektus kizárólag a neocortex, az agy legkésőbb kialakult, felszíni részének működésén alapul. Az érzelmi központok az agyban mélyebben, az ősi kéreg alatti tartományokban helyezkednek el. Az érzelmi intelligencia ezen emocionális központok munkájának összhangját igényli. Sokáig az IQ-t tartották a siker szempontjából lényegesnek, manapság egyre nagyobb hangsúlyt kap az EQ - megérdemelten. De mi is valójában az EQ?

Először E. L. Thorndike használta a "társas intelligencia" kifejezést 1920-ban. A társas intelligenciát olyan képességnek tartotta, ami a szociális kapcsolatok sikerességét határozza meg. Az EQ-t azonban jóval később Daniel Goleman munkássága vezette be a köztudatba. Goleman az EQ-t több tényezőre bontotta, és az egyes tényezők is több - érzelmi és szociális -kompetenciát ölelnek fel. Lássuk hát a golemani modellt:

Személyes kompetenciák

  • Éntudatosság: az éntudatosság saját érzelmeink, érzelmi állapotunk felismerésének készsége, valamint az érzelmeink és a gondolataink, illetve viselkedésünk közti kapcsolat megértése. Az éntudatosság része az önismeret és az önbizalom is.
  • Önszabályozás: Az érzelmek felismerésén túl azok kezelésére is képesnek kell lenni ahhoz, hogy érzelmeink segítsék és ne akadályozzák céljaink megvalósítását, vagy épp kapcsolatainkat. Az önszabályozás körébe tartozik a lelkiismeretesség és a késleltetés képessége is.
  • Motiváció: Motiváció azon belső, mély indítékok mozgósításának képessége, melyek segítik céljaink megvalósítását, illetve kitartóvá tesznek, ha akadályokba ütközünk.

Szociális kompetenciák

  • Empátia: Az empátia annak átélése, hogy mit éreznek mások, perspektíváik átvételére való készség, s a legkülönbözőbb emberekkel való érintkezésre és egybehangolódásra való hajlandóság.
  • Társas készségek: Olyan készségek, amelyek lehetővé teszik, hogy másokból az általunk kívánt reakciót váltsuk ki. Ide tartozik a kommunikáció és a hatékony konfliktuskezelés.

A fenti öt tényező természetesen nem válik szét a mindennapi életben - együttesen jelentik az érzelmi intelligenciát. A személyiségen belül az egyes kompetenciák különböző fejlettségi szinten vannak, lehetséges, hogy sikeresek vagyunk ugyan az érzelmeink azonosításában, de azok kontrollálása már nehezebben megy, vagy épp az önkontroll képességünk nagyon fejlett, de az empátia terén bajban lehetünk.

Jelentős különbségek lehetnek egyes emberek között is az érzelmi intelligencia fejlettsége szerint, mindnyájan ismerünk érzelmi analfabétákat és profikat is. Ami jó hír, hogy amíg az IQ viszonylag stabil, addig az EQ fejleszthető még felnőtt korban is! Mivel az érzelmi intelligencia alapvetően határozza meg életünk fő területeit, hatása van a munkára, a párkapcsolatra, a gyereknevelésre, így érdemes átgondolni, miben és hogyan tudnánk fejlődni. 

Kovács Szilvia, tanácsadó szakpszichológus