Női életszakaszváltások támogatása 

Pszichológiai konzultáció

Az ember fejlődése nem áll meg a felnőttkorba lépéssel, hanem az élet végéig eltart. A környezet (társadalmi és földrajzi) változásaira reagálva az én-identitás is változik. Különösen igaz ez a civilizált világ gyorsan változó, állandó tanulást és alkalmazkodást igénylő társadalmaira. Bár a fejlődés állandó és folyamatos, az egyes életszakaszok átmeneténél jelentősebb biológiai, pszichológiai és társadalmi változások mennek végbe. Az új életszakasz újfajta készségeket, az identitás változását követeli ki. Egyik szakasz sem kitüntetettebb jelentőségű a másikhoz képest - bár vannak az egész személyiségfejlődést a későbbiekben is meghatározóbb, hosszabb ideig tartó időszakok (például a serdülőkor).

Minden életszakasznak megvannak a kulcsfontosságú "feladatai". Egy-egy életszakasz feladatainak sikeres teljesítése következtében növekszik a személyiség kompetenciája, gyarapodik az önbizalom, színesedik a konfliktuskezelés. Ellenkező esetben a kudarcosság nő, amely önértékelési zavart szül. Bizonyosfajta egyensúly mindenképpen kialakul, de nem mindegy, hogy az alkalmazkodást segítő, avagy nehezítő lesz-e ez a megnyugvás. Az életszakaszváltások - ilyen értelemben - a személyiség sérülékenyebb időszakai, hiszen az addigi szerepek, konfliktusmegoldások, bevált stratégiák, megszokott életstílus már nem megfelelőek, nem segítik kellőképpen az alkalmazkodást. Az új megoldások és készségek viszont még nem stabilizálódtak, a személy intenzív tanulás és fejlődés alatt áll, a szerepváltás állapotában van. (Hajduska M.: Krízislélektan, 2008)

A jelentősebb életszakaszváltások közé tartozik a

  • kamaszkori identitáskeresés, 
  • a felnőtté válás, önálló élet megkezdése
  • a családalapítás/gyermekvállalás, 
  • az életközépi válság,
  • a klimax időszaka.

Ezek időpontja és jellemzői természetesen nagyon személyesek és szubjektívek, mégis vannak általános jellemzői. 

Egyes életszakaszváltások  bekövetkezése nem szükségszerű és nem kötődik életkorhoz. Ilyen lehet a válás,  betegség, munkahely elvesztése, lakóhely, akár országváltás.

Női életszakaszváltások

Akár a normatív, akár az egyéni sors adta változásokat elemezzük, jelentős különbséget találunk a nemek között. Ezen különbségek részben a hormonális hatásoknak köszönhetőek, de jelentősebb a nemi szerepek, a társadalmi normák és elvárások hatása. A női életszakasz váltások esetében jellemzően változik - esetleg sérül, vagy háttérbe szorul - a női lét, a női szerep. Ráadásul nőnek lenni krízis nélkül sem egyszerű. Ezen területen jelentős változások történt az elmúlt száz évben. A női szerepek komplexebbek, de egyben ellentmondásosabbak is lettek. A nők egyre "keményebbek", de egyre keményebb feladatot is jelent az elvárásoknak - gyakran saját elvárásainknak - való megfelelés. A női szerepek feladatainak teljesítése gyakran annyi időt és energiát igényel, hogy a sok szerep közt eltűnik a NŐ. Sokan talán nem is tartják ezt olyan fontosnak. Tévednek. A NŐ az alapja az összes női szerepnek. Ha a női önbizalom és önértékelés csorbát szenved, annak az összes szerepre hatása lesz.

Pszichológiai konzultáció

A pszichológiai konzultáció célja, hogy az életszakaszváltás ne okozzon krízist, hanem egy érettebb, kiegyensúlyozott, személyiség alakuljon általa, hogy az új élethelyzetet és életszakaszt - az esetleges veszteségek ellenére - pozitívan megélő, az új lehetőségekre nyitott, magabiztos nővé váljon.   

A konzultáció során kiemelt szerepet játszik a:

Díja: 7000 Ft (50 perc)